VIII Edycja

Ósma edycja serwera (Jedenasta wliczając edycje spin-off na modach i skyblock). Trwa od piątku 11.08.2023 od godz. 18:00 do chwili obecnej.

Historie Edycji

Otwarcie

**Przygotowania przed otwarciem**

alt text


![alt text](https://cdn.discordapp.com/attachments/778578705920426044/1139913365389574174/image.png)

**Ukryta kamera**

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text