Komendy

Najważniejsze komendy dostępne na Wanilii.

TOC

Spis komend

Zabezpieczenia

/lock - zabezpiecza blok lub moba (entity), po kliknięciu prawym (lub lewym)

/unlock - całkowite odblokowanie danego zabezpieczenia dla wszystkich

/bolt trust add nick - dodanie danego gracza do wszystkich zabezpieczeń

/bolt trust list - lista dodanych graczy do zabezpieczeń

/bolt trust remove nick - usunięcie danego gracza ze wszystkich zabezpieczeń

/bolt mode nolock/persist/nospam - kolejno tryby: nieblokujący domyślnie, ciągłe utrzymywanie komendy i cichy (bez powiadomień o blokowaniu)

/lock deposit/display/private/public/withdrawal:

  • display - inni gracze nie będą mogli wyciągać ani wkładać itemów do zabezpieczenia
  • withdrawal - inni gracze będą mogli tylko wyciągać itemy z zabezpieczenia
  • private - domyślny tryb
  • deposit - inni gracze będą mogli tylko wkładać itemy

Groby

/graves - lista grobów