Kryzys Marcowy

Kryzys serwerowy, który prawie spowodował upadek serwera. Trwał on od 24 marca 2020 do 28 marca 2020. W czasie tym właściwy serwer był wyłączony, a zamiast niego funkcjonował serwer testowy, z dostępem do creative.

Przyczyny

Do przyczyn kryzysu zalicza się:

  • Ogromne lagi, spowodowane rekordową frekwencją
  • Pandemia koronawirusa
  • Wolne od szkoły/brak zajęć na uczelniach
  • Przyczyny losowe
  • Długi czas odpisywania hostingu

Przebieg (dramatyzowane)

23.04.2020, rano - wystosowany jest list do hostingu, z prośbą o zwiększenie zasobów serwera.

24.04.2020, rano - hosting ogłasza na forum, że wstrzymuje zwiększanie zasobów, z powodu koronawirusa.

24.04.2020, noc - hosting zmienia zdanie i postanawia zwiększyć zasoby serwera, jest to jednak niemożliwe, z powodu dużego obciążenia obecnego węzła, następuje więc migracja serwera na inny. W tym momencie serwer zostaje wyłączony.

24.04.2020, późna noc - okazuje się, że hasło do serwera uległo samoczynnie zmianie, utracony zostaje dostęp do serwera. W tym momencie zostaje także wystosowany drugi list do hostingu.

26.04.2020 - podjęta zostaje próba odzyskania plików, nie udaję się to jednak, bowiem okazuje się, że zniknęły z miejsca, w którym powinny być.

27.04.2020 - przychodzi pierwsza, zdawkowa odpowiedź od hostingu, niewyjaśniająca zaszłej sytuacji.

28.04.2020, po południu - okazuję się, że backup serwera nie istnieje, a zmiana hasła to niezwykle rzadka sytuacja przy migracji. Wszelka nadzieja porzucona.

28.04.2020, noc - udaje się odnaleźć pliki serwera, kryzys zostaje zażegnany.