Wanilia

Wanilia+

Bugi i cheaty

Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek metod (np. cheatów, exploitów, bugów), które dają graczowi znaczną przewagę w grze nad innymi i drastycznie ułatwiają rozgrywkę (np. xray, klienty z cheatami). Niedozwolone jest także wykorzystywanie niezamierzonych mechanik lub możliwości modów. W przypadku odkrycia wcześniej wspomnianej mechaniki lub niejasności odnośnie jej legalności, zgłoś ją do administracji.

Czat

Wszystkie metody komunikacji w grze charakteryzują się wolnością wypowiedzi w granicach rozsądku, w których nie mieszczą się jakiekolwiek formy ataku na inne osoby lub grupy osób, prześladowanie, nękanie lub inne patologiczne zachowanie. Rozmowy powinny być cywilizowane, a wszelkiego rodzaju kłótnie i spory rozwiązywane drogą prywatnych środków kontaktu. Nie pinguj też bez potrzeby, nie spamuj pingami, nie próbuj celowo irytować lub prowokować innych. Na czacie ogólnym powinien panować także względny porządek, dlatego wszystkie formy zakłócania go (np. spam) są zabronione.

Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów

Szanuj czas administracji i nie utrudniaj jej pracy. Staraj się zawsze rozwiązywać problem u najniższej możliwej instancji (druga strona konfliktu -> moderator -> admin). Decyzje ostatniej instancji (aktualnie srawek) są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Sprawy wyjaśniane są jedynie z osobami ich dotyczącymi bezpośrednio, osoby postronne nie są brane pod uwagę. Najlepszą formą kontaktu z administracją jest formularz na discordzie na kanale zgłoszenia. Postaraj się nie zgłaszać nic w wiadomościach prywatnych. Jeśli wzywasz administrację przez czat na discordzie, to wspomnij czego dotyczy problem. Puste pingi będą najczęściej ignorowane.

Zachowanie względem innych graczy

Graj i daj grać innym. Zakazane są celowe zachowania, które mogą skutkować zepsuciem innym graczom rozgrywki, a w szczególności nękanie lub prześladowanie. Wanilia nigdy nie była, ani nie jest serwerem PVP, pomimo możliwości korzystania z niego. Nieakceptowalne jest atakowanie graczy, którzy sobie tego nie życzą i chcą w spokoju cieszyć się grą, natomiast nie ma nic złego w walce, na którą obie strony wyrażają chęci.

Śmierć

Gracz po śmierci ma 60 minut na odzyskanie itemów zanim staną się ogólnodostępne. W tym czasie niedozwolone jest utrudnianie mu dostępu do nich. Itemy które zostały zabrane przez innych graczy po upływie 60 minut nie podlegają oddaniu. Osobie, która zginęła przez sytuację sprzeczną z regulaminem, należy się zwrot itemów. W przypadku śmierci z winy serwera lub innej, możliwej do weryfikacji przez administrację przyczyny, wynikającej z kwestii technicznych, spróbuj najpierw odzyskać itemy samodzielnie, a dopiero potem zgłoś się do administracji.

Zabezpieczone tereny

 1. Gracze mogą tworzyć zabezpieczone tereny, na których mają możliwość ustalania reguł terenu wedle własnych preferencji. Obszar nieobjęty żadnym zabezpieczeniem nie podlega ochronie, z wyjątkiem przypadków drastycznych zmian w krajobrazie w pobliżu (w zasięgu wzorku) miejsca zamieszkania innych graczy (np. niszczenie terenu, wylewanie lawy, lavacasty, stawanie dużych ilośći losowych bloków), w takich sytuacjach administracja może usunąć dane zmiany terenu. Administracja nie rekompensuje zniszczenia lub okradnięcia niezabezpieczonego terenu, jednakże osoby posuwające się do tego, mogą zostać ukarane. Tereny graczy powinny być oddalone od siebie o co najmniej 3 chunki, w praktyce jednak ta odległość może być mniejsza, o ile sąsiadujący gracze wyrażą taką zgodę. Chronione tereny nie powinny znacząco przeszkadzać w przemieszczaniu się innych graczy, a o tym czy dany teren przeszkadza, decyduje administracja.
 2. Gracze dodawani do terenów, są dodawani na odpowiedzialność właściciela (i odwrotnie). Administracja nie odpowiada za szkody wyrządzone na działce przez dodanych graczy. Brak odpowiedzialności nie oznacza jednak bezkarności.

Umowy między graczami

Administracja nie rekompensuje w żaden sposób niedotrzymanych umów między graczami.

Spawn

Główny obszar spawna chroniony jest przed niezatwierdzoną edycją oraz posiada wyłączone PVP. O pozwolenie na budowe na spawnie należy zgłosić się do administracji z informacją o planach. Spawn to przede wszystkim miejsce na budynki użyteczności publicznej (np. sklepy, automaty z jedzeniem) oraz elementy ozdobne.

Konflikty między graczami, notki, bany

 1. Poza sytuacjami rażącego łamania regulaminu, administracja stara się polubownie rozwiązywać konflikty między graczami. System warnów został zastąpiony systemem notek. Większość szkodliwych zachowań graczy jest rejestrowana, nawet jeżeli w danej sytuacji nie została podjęta interwencja lub dane zachowanie wprost nie łamało regulaminu. Decyzje o banie, pomijając przypadki niepozostawiające wątpliwości, podejmowane są na podstawie całokształtu zachowań gracza. W systemie tym brana jest pod uwagę przede wszystkim waga i częstotliwość wykroczeń, a nie tak jak do tej pory ilość. Sytuacje, które nie są rekompensowane przez administracje, mogą być dalej notowane lub banowane.
 2. W przypadku zbanowania gracza permanentnie, jego dorobek przechodzi na współlokatora lub w razie jego braku jest odbezpieczany.
 3. Omijanie banów jak i multikonta są zakazane i będą wiązać się z permanentnym banem.

Sytuacyjne

 1. W przypadku konfliktu dotyczącego określenia właściciela jaja smoka (tj. jeśli osoby walczące ze smokiem nie podejmą jednogłośnej decyzji), powinno ono trafić na wystawę w miejscu publicznym, a zasługi wszystkich osób z nim walczących zapisane na tabliczce obok. Jego tymczasowym właścicielem staje się pierwsza, obecna na serwerze osoba, która weszła do endu.
 2. Struktury takie jak pierwszy otwarty portal do endu lub pierwszy portal do innych wysp w endzie powinny być publiczne. Kolejne portale mogą być blokowane przez ich twórców.

Inne

 1. W wyjątkowych przypadkach aktualny właściciel serwera (srawek) zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji niezależnej od poniższego regulaminu, jeśli wymagają tego okoliczności, a podjęte działanie będzie korzystne dla serwera w szerszej perspektywie.
 2. Jesteś odpowiedzialny za ludzi, którym udostępniasz konto.
 3. Jakiekolwiek umyślne działanie na szkodę serwera, poprzez np. jego sabotaż, umyślne obciążanie, włamywanie się na konta graczy, ataki zewnętrznym oprogramowaniem lub rozsiewanie nieprawdziwych, szkodliwych informacji na jego temat, będzie karane banem.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do administracji.
 5. Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili. Zostaniesz o tym powiadomiony.

Discord

 1. W wyjątkowych przypadkach aktualny właściciel serwera (srawek) zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji niezależnej od poniższego regulaminu, jeśli wymagają tego okoliczności, a podjęte działanie będzie korzystne dla serwera w szerszej perspektywie.
 2. Zachowaj kulturę i porządek na czacie. Szanuj innych graczy jak i administracje. Zakazane jest atakowanie innych osób lub grup osób, nękanie, czy jakiekolwiek utrudnianie normalnej dyskusji (np. poprzez spam). Nie nadużywaj pingów. Nie prowokuj ani nie irytuj specjalnie ludzi. Kłótnie, konflikty i inne prywatne sprawy wyjaśniaj w wiadomości prywatnej.
 3. W miare możliwosći staraj się pisać w odpowiednich kanałach lub wątkach.
 4. Treści NSFW i treści nielegalne są zakazane. Jakiekolwiek inne szokujące treści oznaczaj zawsze spoilerem.
 5. Sprawy wyjaśniane są jedynie z osobami ich dotyczącymi bezpośrednio, osoby postronne nie są brane pod uwagę.
 6. Nagminne zachowanie balansujące na granicy serwerowej legalności, intencjonalne dokładanie pracy administracji lub każde inne aktywne działanie na szkodę serwera będzie karane.
 7. Sprawy staraj się załatwiać u najniższej możliwej instancji (discord moderator -> moderator -> admin). Decyzje ostatniej instancji (srawek), są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 8. Stosuj się do wszystkich niewymienionych wyżej zasad, które znajdują się w wytycznych dla społeczności Discorda: https://discord.com/guidelines