Regulaminy

Regulaminy serwerów Wanilia oraz serwera Discord.

TOC

Informacje ogólne

Filozofia serwera w skrócie

Wanilia to serwer dający stosunkową dużą wolność rozgrywki. Ta wolność nie może jednak istnieć kosztem innych graczy lub samego serwera. Większość restrykcji, jakie istnieją na serwerze, służą zachowaniu balansu pomiędzy wolnością graczy i komfortem rozgrywki oraz administrowania. Regulamin może wydawać się długi i przytłaczający, ale jego głównym celem jest większe doprecyzowanie konkretnych kwestii i sytuacji oraz ustalenie umownych sposobów rozwiązywania niektórych z nich. Regulamin oczywiście warto przeczytać, ale w wielu sytuacjach wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, by wiedzieć czy coś jest z nim zgodne:

 • Czy wykorzystuje jakieś niezamierzone mechaniki, by uzyskać przewagę w grze?
 • Czy istnieje duża szansa, że komuś z graczy może przeszkadzać to, co robię?
 • Czy swoim zachowaniem wpływam negatywnie na atmosferę na serwerze?

Jeśli dane zachowanie wypada negatywnie na tle jednego z powyższych pytań, to prawdopodobnie nie jest ono dozwolone.

Podstawowe kwestie

 1. Regulamin jest interpretowany wyłącznie przez administrację.
 2. W Regulaminie znajduje się wiele słów o dość ogólnym znaczeniu, ponieważ konkretne specyfikowanie każdego zagadnienia, upewniając się jednocześnie, że każdy scenariusz zostanie uwzględniony jest bardzo trudne w realizacji i w większości przypadków prawdopodobnie mniej praktyczne dla każdej strony.
 3. Wszelkie niejasności dotyczące Regulaminu należy zgłaszać administracji w celu wyjaśnienia.
 4. Część punktów w Regulaminie, szczególnie te regulujące interakcje pomiędzy graczami, ma charakter pasywny - administracja nie będzie interweniować, dopóki strona poszkodowana nie zgłosi problemu.
 5. Administracja - jeśli ze zdania nie wynika wprost, że chodzi wyłącznie o osoby z rangą "Admin", to słowo to jest najprawdopodobniej użyte w znaczeniu "Moderator lub Admin".

Mody

Niepełna lista niedozwolonych i dozwolonych modów. Brak danego moda nie oznacza, że jest on dozwolony lub nie. Lista stanowi jedynie uzupełnienie regulaminu. W razie jakichś wątpliwości zapytaj administrację.

Kolejne mody będa tutaj dodawane z czasem.

Dozwolone

Optifine

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

Paczki optymalizacyjne

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

/// admonition | Przykłady Fabulously Optimized, Simply Optimized ///

JEI, REI, itp.

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

Schematica

/// admonition | Uwagi Z wyjątkiem easyplacemode. Używanie tej opcji będzie się wiązać z banami przez anticheata. Opcja ta jest niedozwolona, m.in. w związku z umożliwianiem stawiania bloków "w powietrzu". ///

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

Dynamic lights

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

Shadery

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

Mapy

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska względem trudności kontroli.

/// admonition | Przykłady JourneyMap, Xaero ///

Distant Horizons

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

Usprawniacze ekwipunku

Przewaga w rozgrywce dostatecznie niska, nie ma znaczenia lub nie istnieje.

/// admonition | Przykłady Mouse Wheelie ///

Niedozwolone

Cheaty

Ogólna kategoria do której zaliczają się mody, które w powszechnej świadomości uznawane są za cheaty, a nie są wspomniane w innych punktach.

/// admonition | Przykłady Killaura, reach, freecam, xray, jesus, fly ///

Boty

Narzędzia automatyzujące aspekty rozgrywki bardziej skomplikowane niż (na przykład) trzymanie jednego guzika.

/// admonition | Przykłady Baritone, AutoFish ///

Wanilia

Cheaty, exploity

Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek niezamierzonych metod, dających graczowi znaczącą przewagę w grze nad innymi lub/i drastycznie ułatwiających rozgrywkę (np. cheaty, exploity, "zgadywanie" seeda). Wyjątkiem są metody (głównie exploity), które zostały zatwierdzone przez administrację. Znalezione bugi lub exploity należy zgłaszać administracji, zatajanie takich informacji może być karane.

Czat, kontakt z administracją

 1. Wszystkie metody komunikacji w grze charakteryzują się wolnością wypowiedzi w granicach rozsądku, w których nie mieszczą się jakiekolwiek formy ataku na inne osoby lub grupy osób oraz wszelakie działania wpływające negatywnie na atmosferę na serwerze. Rozmowy powinny być cywilizowane, a wszelkiego rodzaju kłótnie i spory rozwiązywane drogą prywatnych środków kontaktu. Nie należy spamować pingami i używać ich bez potrzeby, a także celowo irytować lub prowokować innych. Na czacie ogólnym powinien panować także względny porządek, dlatego wszystkie formy zakłócania go (np. spam) są zabronione. Patologiczne zachowania na czacie mogą być również karane.
 2. Należy szanować czas administracji i nie utrudniać jej pracy. Zalecane jest rozwiązywanie problemu u najniższej możliwej instancji (druga strona konfliktu -> moderator -> admin). Decyzje ostatniej instancji są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Sprawy wyjaśniane są jedynie z osobami ich dotyczącymi bezpośrednio, osoby postronne nie są brane pod uwagę.
 3. Zgłaszanie problemów, konkretnych sytuacji lub innych graczy powinno odbywać się na kanale Discord #zgłoszenia. Zgłoszenia za pośrednictwem np. wiadomości prywatnych, czatu w grze lub na jakimkolwiek innym kanale Discord mogą być ignorowane, chyba że autor zgłoszenia ma ku temu rozsądny powód, np:
  • nie ma dostępu do Discorda
  • sprawa jest na tyle ważna i pilna, że najlepiej (dla dobra serwera) będzie ją zgłosić poprzez ping na czacie (np. griefer niszczący spawn)
  • sprawa jest na tyle prywatna, że autor woli nie pisać o niej na kanale ze zgłoszeniami

  Zgłaszając nagłą sytuację przez np. ping na czacie, należy opisać pokrótce (najlepiej w tej samej wiadomości) w czym problem, puste pingi mogą się rzadko wiązać z jakąkolwiek reakcją.
 4. W trakcie kontaktu z administracją nie należy zachowywać się ofensywnie lub niekulturalnie. Negatywne zachowanie graczy względem administracji ma wpływ na podejmowane względem nich decyzje, a w niektórych przypadkach nieprzyjemne interakcje będą karane.
 5. Reklamowanie innych serwerów jest zabronione.

Zachowanie względem innych graczy

„Graj i daj grać innym”. Zakazane są celowe zachowania, które mogą skutkować zepsuciem innym graczom rozgrywki, a w szczególności nękanie lub prześladowanie.

PVP

PVP dozwolone jest w granicach rozsądku. Wanilia nie jest serwerem PVP, dlatego atakowanie graczy jest w porządku tylko wtedy, gdy nie mają nic przeciwko. Jednym z głównych założeń Wanilii jest to, że nie zmuszamy graczy do uczestniczenia w konkretnych aspektach rozgrywki — jeśli ktoś nie chce walczyć z innymi, to ma do tego prawo. Zgoda na PVP może zostać wyrażona jednoznacznie (w taki sposób, który administracja może zweryfikować, np. czat) lub samoistnie — jeśli mamy pewność, że dana osoba nie ma nic przeciwko. Odpowiednie upewnienie się, że inni nie mają nic przeciwko walce leży po stronie graczy i nie stanowi wymówki w sytuacji zgłoszenia za zabójstwo.

Tereny, własność

 1. Gracz, udostępniając innym swoje rzeczy, robi to na własną odpowiedzialność. Okradnięcie współlokatora będzie karane, ale nie będzie rekompensowane.
 2. Własnością danego gracza, jest wszystko to, co zbuduje, ma jakiś większy sens i nie jest sprzeczne z regulaminem. Losowo postawione bloki lub budowle, których głównym celem jest szpecenie krajobrazu, nie zaliczają się do tej kategorii.
 3. Teren danego gracza to domyślnie 2 chunki od terenu z zauważalną i znaczącą zabudową, ale każdy gracz może oznaczyć teren wprost, budując mur lub dowolne inne oznaczenie, dzięki któremu łatwo stwierdzić granice terenu. Teren w środku wybranego oznaczenia jest uznawany w całości za własność danego gracza. Zabudowa składająca się z kilku bloków nie wystarcza, by zająć teren. Teren zajęty oznaczeniem powinien znajdować się w granicach rozsądku i nie przeszkadzać znacząco innym graczom w rozgrywce.
 4. Wanilia nie ma systemu działek, ale własność jest chroniona przed niezatwierdzoną edycją lub zniszczeniem. Grief jest karany i cofany, podobnie jak nieupoważniona modyfikacja cudzych budowli, zabijanie czyichś mobów lub nieuprawnione korzystanie z czyjejś własności. Zabronione jest również niszczenie, a potem stawianie z powrotem zniszczonych bloków, by uzyskać nieupoważniony dostęp do cudzej własności.
 5. Drastyczne zmiany w krajobrazie 4 chunków wokół terenu danego gracza wymagają jego zgody. Wyjątkiem jest teren wokół spawnu, który historycznie chrakteryzuje się gęstszą zabudową i nie podlega tej zasadzie.
 6. Nachodzenie cudzego terenu wbrew woli właściciela będzie karane.
 7. W przypadku konfliktu między wspołlokatorami i odejściu jednego z nich, podział itemów powinien zostać przez nich rozwiązany samodzielnie. W przypadku braku porozumienia, w ostateczności przyjmuje się podstawowo podział współmierny do ilości mieszkańców danego terenu:
  • 2 graczy - podział 50/50
  • 3 graczy - podział 33/33/33 ...

  Administracja może zastosować też inny podział, jeśli będzie on bardziej sprawiedliwy.

Ograniczenia dotyczące twórczości

 1. Spawn jest obszarem wspólnym, dlatego powinien być jak najbardziej przystępny dla większości graczy. Zakazane są więc na nim budowle utrudniające korzystanie z niego, np. lagujące maszyny. W związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej serwera budowle na spawnie powinny być również względnie estetyczne.
 2. Twórczość NSFW jest zakazana.*
 3. Twórczość kontrowersyjna jest zakazana w miejscach publicznych. Miejscem publicznym w tym znaczeniu jest obszar łatwo dostępny i/lub często odwiedzany przez większą liczbę graczy, np. spawn.*
 4. (*) Twórczość opisana w powyższych dwóch punktach, ograniczająca się tylko do książek nie jest zakazana, ale zakazane jest dystrybuowanie lub eksponowanie jej na większą skalę. Pierwotny autor (lub autorzy) książki są odpowiedzialni za zasięg jej dystrybucji i ekspozycji.

Regulaminy i umowy graczy, sklepy

 1. Gracze mogą umieszczać na tabliczkach regulaminy, dotyczące funkcjonowania danych lokacji lub konstrukcji (np. sklepu, publicznej ekspiarki). Gracz, chcący dobrowolnie skorzystać z danego obiektu powinien przestrzegać jego regulaminu. Regulaminy te muszą być łatwo zauważalne (najlepiej przy każdym wejściu) i nie mogą łamać regulaminu serwera. Punkty regulaminu są wiążące jedynie w obrębie danego obiektu, nie mogą zakładać akcji, szkodzących graczom (np. wejście = śmierć), powinny zachowywać zdrowy rozsądek, a ich złamanie powinno być możliwe do wykrycia. Za niestosowanie się do regulaminu przewidziane są ostrzeżenia. Administracja może nie wydać ostrzeżenia za złamanie danego punktu w regulaminie, jeśli uzna go za zbyt abstrakcyjny. Regulaminy nie powinny znacząco ograniczać rozgrywki innych graczy na serwerze (np. zakaz wstępu do jedynego portalu do endu dla danego gracza nie będzie mieć mocy prawnej).
 2. Brak lub niepełna zapłata w sklepie będzie karana z reguły banem permanentnym. Pożyczanie ze sklepu to kradzież, chyba że właściciel wyraził zgodę.

Śmierć

Gracz po śmierci ma 30 minut na odzyskanie itemów zanim staną się ogólnodostępne. W tym czasie niedozwolone jest utrudnianie mu dostępu do nich. Itemy, które zostały zabrane przez innych graczy po upływie 30 minut stają się ogólnodostępne i nie podlegają oddaniu. Osobie, która zginęła przez sytuację sprzeczną z regulaminem, należy się zwrot itemów. W przypadku śmierci z winy serwera lub innej, możliwej do weryfikacji przez administrację przyczyny, wynikającej z kwestii technicznych, spróbuj najpierw odzyskać itemy samodzielnie, a dopiero potem zgłoś się do administracji.

Bany, konflikty i ostrzeżenia

 1. Poza sytuacjami rażącego łamania regulaminu, administracja stara się polubownie rozwiązywać konflikty między graczami. Większość szkodliwych zachowań graczy jest rejestrowana, nawet jeżeli w danej sytuacji nie została podjęta interwencja lub dane zachowanie wprost nie łamało regulaminu. Ogólne zachowanie graczy ma wpływ na decyzje o jakichkolwiek karach. Zachowania łamiące wprost regulamin, ale nie zasługujące na natychmiastowego bana, będą karane ostrzeżeniami.
 2. Osiągnięcie limitu ostrzeżeń (3), karane jest banem czasowym z automatu. W niektórych przypadkach, jeśli administracja uzna to za stosowne, ban permanentny może zostać nałożony niezależnie od ilości ostrzeżeń.
 3. W przypadku zbanowania gracza permanentnie, jeśli jego dorobek został pozyskany legalnie, to może zostać odbezpieczony.
 4. Omijanie banów jak i niezatwierdzone multikonta są zakazane i będą wiązać się z permanentnym banem.

Sytuacyjne

 1. W przypadku konfliktu dotyczącego określenia właściciela jaja smoka (tj. jeśli osoby walczące ze smokiem nie podejmą jednogłośnej decyzji), powinno ono trafić na wystawę w miejscu publicznym, a zasługi wszystkich osób z nim walczących zapisane na tabliczce obok. Jego tymczasowym właścicielem staje się pierwsza, obecna na serwerze osoba, która weszła do endu.
 2. Struktury takie jak pierwszy otwarty portal do endu lub pierwszy portal do innych wysp w endzie powinny być publiczne. Kolejne portale mogą być blokowane przez ich twórców.
 3. Gracz jest odpowiedzialny za osoby, którym udostępnia konto.
 4. Jakiekolwiek umyślne działanie na szkodę serwera, poprzez np. jego sabotaż, umyślne obciążanie, włamywanie się na konta graczy, ataki zewnętrznym oprogramowaniem lub rozsiewanie nieprawdziwych, szkodliwych informacji na jego temat, będzie karane banem.
 5. Handel za realne pieniądze przedmiotami z gry (w grze oraz poza nią) oraz jakimikolwiek innymi za pośrednictwem serwera jest zabroniony.
 6. Próby obchodzenia regulaminu poprzez wykorzystywanie niedomówień, niejasności lub luk nie świadczą o dobrych zamiarach i mogą być także karane.
 7. Samosądy są zabronione.

Inne

 1. W pewnych przypadkach osoby z rangą "Admin" mogą podejmować działania niezależnie od regulaminu, jeśli działania te będą korzystne dla serwera w szerszej perspektywie.
 2. Interpretacja regulaminu należy do administracji.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili. Zostaniesz o tym powiadomiony.

Skyblock (Cynamon)

W związku z wczesną wersją serwera, regulamin może wielokrotnie ulec zmianie w trakcie trwania edycji, o czym zostaniesz powiadomiony. Niektóre sytuacje mogą zostać rozwiązane niezależnie od poniższego regulaminu, jeśli będą wymagać tego okoliczności, a obecny regulamin nie będzie przewidywał takiej sytuacji lub obecny zapis będzie źle wpływał na rozgrywkę. Wynik takiej decyzji zostanie w miarę możliwości dodany do regulaminu.

Cheaty, exploity

Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek metod (np. cheatów, exploitów, bugów), które dają graczowi znaczącą przewagę w grze nad innymi i drastycznie ułatwiają rozgrywkę (np. xray, klienty z cheatami). Znalezione bugi lub exploity należy zgłaszać administracji, zatajanie informacji w skrajnych przypadkach będzie karane.

Czat, kontakt z administracją

 1. Wszystkie metody komunikacji w grze charakteryzują się wolnością wypowiedzi w granicach rozsądku, w których nie mieszczą się jakiekolwiek formy ataku na inne osoby lub grupy osób oraz wszelakie działania wpływające negatywnie na atmosferę na serwerze. Rozmowy powinny być cywilizowane, a wszelkiego rodzaju kłótnie i spory rozwiązywane drogą prywatnych środków kontaktu. Nie należy spamować pingami i używać ich bez potrzeby, a także celowo irytować lub prowokować innych. Na czacie ogólnym powinien panować także względny porządek, dlatego wszystkie formy zakłócania go (np. spam) są zabronione.
 2. Należy szanować czas administracji i nie utrudniać jej pracy. Zalecane jest rozwiązywanie problemu u najniższej możliwej instancji (druga strona konfliktu -> moderator -> admin). Decyzje ostatniej instancji są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Sprawy wyjaśniane są jedynie z osobami ich dotyczącymi bezpośrednio, osoby postronne nie są brane pod uwagę. Najlepszą formą kontaktu z administracją jest formularz na discordzie na kanale zgłoszenia. Odradzane jest używanie wiadomości prywatnych. Podczas wzywania administracji przez czat na discordzie, sugerowane jest napisanie czego dotyczy problem. Puste pingi będą najczęściej ignorowane. W trakcie kontaktu z administracją nie należy zachowywać się ofensywnie lub niekulturalnie. Negatywne zachowanie graczy względem administracji ma wpływ na podejmowane względem nich decyzje, a w niektórych przypadkach nieprzyjemne interakcje będą karane.

Zachowanie względem innych graczy

„Graj i daj grać innym”. Zakazane są celowe zachowania, które mogą skutkować zepsuciem innym graczom rozgrywki, a w szczególności nękanie lub prześladowanie.

PVP

 1. PVP dozwolone jest w granicach rozsądku. Cynamon nie jest serwerem PVP, dlatego atakowanie graczy jest w porządku tylko wtedy, gdy nie mają nic przeciwko. Jednym z głównych założeń Cynamonu jest to, że nie zmuszamy graczy do uczestniczenia w konkretnych aspektach rozgrywki — jeśli ktoś nie chce walczyć z innymi, to ma do tego prawo. Zgoda na PVP może zostać wyrażona jednoznacznie (w taki sposób, który administracja może zweryfikować, np. czat) lub samoistnie — jeśli mamy pewność, że dana osoba nie ma nic przeciwko. Upewnienie się, że inni nie mają nic przeciwko walce leży po stronie graczy i nie stanowi wymówki w sytuacji zgłoszenia za zabójstwo.
 2. Dobrowolne wejście na arenę PVP jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na walkę.

Sklepy

W sklepach (na spawnie i poza) obowiązuje zakaz kradzieży lub nieautoryzowanego pożyczania przedmiotów. W większości przypadków kradzież będzie skutkować natychmiastowym banem.

Miejsce na sklepy jest przeznaczone wyłącznie na działalność handlową.

Tereny, własność

 1. Gracz, udostępniając innym swoje rzeczy, robi to na własną odpowiedzialność. Okradnięcie współlokatora będzie karane, ale nie będzie rekompensowane.
 2. Własnością danego gracza, jest wszystko to, co zbuduje, ma jakiś większy sens i nie jest sprzeczne z regulaminem. Losowo postawione bloki lub budowle, których głównym celem jest szpecenie krajobrazu, nie zaliczają się do tej kategorii.
 3. Wyspa każdego gracza i to, co na niej stworzył stanowi jego własność, jest ona chroniona przed nieupoważnioną edycją przez zabezpieczenia oraz regulamin.
 4. Budowle poza wyspami dalej podlegają pod ochronę regulaminu jeśli spełniają warunki z punktu 2.
 5. Niszczenie cudzej własności lub nieupoważnione korzystanie z niej jest zabronione.
 6. Drastyczne zmiany w otoczeniu wyspy danego gracza, znajdujące się pomiędzy wyspami, mogą zostać cofnięte na wniosek właściciela wyspy, a autor zmian może zostać ukarany.
 7. Nachodzenie cudzego terenu wbrew woli właściciela będzie karane.

Ograniczenia dotyczące twórczości

 1. Twórczość NSFW jest zakazana.*
 2. Twórczość kontrowersyjna jest zakazana w miejscach publicznych. Miejscem publicznym w tym znaczeniu jest obszar łatwo dostępny i/lub często odwiedzany przez większą liczbę graczy.*
 3. (*) Twórczość opisana w powyższych dwóch punktach, ograniczająca się tylko do książek nie jest zakazana, ale zakazane jest dystrybuowanie lub eksponowanie jej na większą skalę. Pierwotny autor (lub autorzy) książki są odpowiedzialni za zasięg jej dystrybucji i ekspozycji.

Regulaminy graczy

Gracze mogą umieszczać na tabliczkach regulaminy, dotyczące funkcjonowania danych lokacji lub konstrukcji (np. sklepu, publicznej ekspiarki). Gracz, chcący dobrowolnie skorzystać z danego obiektu powinien przestrzegać jego regulaminu. Regulaminy te muszą być łatwo zauważalne (najlepiej przy każdym wejściu) i nie mogą łamać regulaminu serwera. Punkty regulaminu są wiążące jedynie w obrębie danego obiektu, nie mogą zakładać akcji, szkodzących graczom (np. wejście = śmierć), powinny zachowywać zdrowy rozsądek, a ich złamanie powinno być możliwe do wykrycia. Za niestosowanie się do regulaminów graczy przewidziane są ostrzeżenia. Administracja może nie wydać ostrzeżenia za złamanie danego punktu w regulaminie, jeśli uzna go za zbyt abstrakcyjny.

Śmierć

Gracz po śmierci ma 20 minut (60 podczas ekspedycji) na odzyskanie itemów zanim staną się ogólnodostępne. W tym czasie niedozwolone jest utrudnianie mu dostępu do nich lub ich niszczenie. Itemy po 20 nie podlegają oddaniu. Osobie, która zginęła przez sytuację sprzeczną z regulaminem, należy się zwrot itemów bez względu na czas, który upłynął od śmierci. W przypadku śmierci z winy serwera lub innej, możliwej do weryfikacji przez administrację przyczyny, wynikającej z kwestii technicznych, spróbuj najpierw odzyskać itemy samodzielnie, a dopiero potem zgłoś się do administracji.

Bany, konflikty i ostrzeżenia

 1. Poza sytuacjami rażącego łamania regulaminu, administracja stara się polubownie rozwiązywać konflikty między graczami. Większość szkodliwych zachowań graczy jest rejestrowana, nawet jeżeli w danej sytuacji nie została podjęta interwencja lub dane zachowanie wprost nie łamało regulaminu. Ogólne zachowanie graczy ma wpływ na decyzje o jakichkolwiek karach. Zachowania łamiące wprost regulamin, ale nie zasługujące na natychmiastowego bana, będą karane ostrzeżeniami.
 2. Osiągnięcie limitu ostrzeżeń (3), karane jest banem czasowym z automatu. W niektórych przypadkach, jeśli administracja uzna to za stosowne, ban permanentny może zostać nałożony niezależnie od ilości ostrzeżeń.
 3. W przypadku zbanowania gracza permanentnie, jeśli jego dorobek został pozyskany legalnie, to może zostać odbezpieczony.
 4. Omijanie banów jak i niezatwierdzone multikonta są zakazane i będą wiązać się z permanentnym banem.

Sytuacyjne

 1. Gracz jest odpowiedzialny za osoby, którym udostępnia konto.
 2. Jakiekolwiek umyślne działanie na szkodę serwera, poprzez np. jego sabotaż, umyślne obciążanie, włamywanie się na konta graczy, ataki zewnętrznym oprogramowaniem lub rozsiewanie nieprawdziwych, szkodliwych informacji na jego temat, będzie karane banem.

Inne

 1. W wyjątkowych przypadkach właściciel serwera (srawek) zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji niezależnej od poniższego regulaminu, jeśli wymagają tego okoliczności, a podjęte działanie będzie korzystne dla serwera w szerszej perspektywie.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do administracji.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili. Zostaniesz o tym powiadomiony.

Discord

 1. W niektórych przypadkach osoby z rangą "Admin" mogą podejmować decyzje niezależne od poniższego regulaminu, jeśli podjęte działanie będzie korzystne dla serwera w szerszej perspektywie.
 2. Zachowaj kulturę i porządek na czacie. Szanuj innych graczy jak i administracje. Zakazane jest atakowanie innych osób lub grup osób, nękanie, czy jakiekolwiek utrudnianie normalnej dyskusji (np. poprzez spam). Nie nadużywaj pingów. Nie prowokuj ani nie irytuj specjalnie ludzi. Kłótnie, konflikty i inne prywatne sprawy wyjaśniaj w wiadomości prywatnej.
 3. W miare możliwosći staraj się pisać w odpowiednich kanałach lub wątkach.
 4. Treści NSFW, nielegalne, skrajnie brutalne, ukazujące nadmierną przemoc lub/i znęcanie się nad zwierzętami są zakazane. Jakiekolwiek inne "szokujące" treści oznaczaj zawsze spoilerem.
 5. Sprawy wyjaśniane są jedynie z osobami ich dotyczącymi bezpośrednio, osoby postronne nie są brane pod uwagę.
 6. Nagminne zachowanie balansujące na granicy serwerowej legalności, intencjonalne dokładanie pracy administracji lub każde inne aktywne działanie na szkodę serwera będzie karane.
 7. Sprawy staraj się załatwiać u najniższej możliwej instancji (druga strona konfliktu -> moderator -> admin). Decyzje ostatniej instancji, są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 8. Nie reklamuj innych serwerów bez zgody administracji.
 9. Ban w grze może skutkować banem na serwerze Discord.
 10. Stosuj się do wszystkich niewymienionych wyżej zasad, które znajdują się w wytycznych dla społeczności Discorda: https://discord.com/guidelines