Przeglądaj
Ostatnie zmiany
Statystyki

Edytowanie

Poradnik ten opisuje najważniejsze aspekty dotyczące edytowania i formatowania artykułów na Wiki.

Edytor

Edytor w obecnym etapie pozwala na automatyczne wstawianie podstawowych elementów formatujących tekst.

alt text

Liczba funkcji paska edycji będzie się z czasem zwiększać, ale obecnie dostępne są kolejno:

 1. Pogrubiony tekst
 2. Pochylony tekst
 3. Przekreślony tekst
 4. Kod (lub wyróżnienie)
 5. Cytat blokowy
 6. Odniesienie (z definicją w stopce)
 7. Lista numerowana
 8. Lista nienumerowana
 9. Zdjęcie
 10. Nagłówki 3 różnych poziomów
 11. Spis treści (TOC)
 12. Zmiana czcionki edytora (nie tekstu)

Zakładka Podgląd pozwala na obejrzenie wyglądu artykułu przed jego zapisaniem. Czasem może reagować z opóźnieniem, dlatego z reguły wystarczy po prostu chwilę poczekać.

alt text

Dolny pasek edytora dotyczy zapisu lub anulowania zmian. Wiadomość zmian, to wiadomość, która wyświetla się w historii zmian strony, może być opisem zmian.

Formatowanie

Tekst

Podstawowe formatowanie tekstu przypomina to z Discorda, a więc:

**tekst** = tekst

*tekst* = tekst

~~tekst~~ = tekst

`tekst` = tekst


tab + tekst lub 3 razy ` na początku i końcu =

tekst

> tekst =

tekst


tekst[^1] i [^1]: tekst =

tekst1


1. tekst lub * tekst = lista numerowana i nienumerowana

Nagłówki

# nagłówek 1 stopnia

## nagłówek 2 stopnia

### nagłówek 3 stopnia

...

Spis treści

[TOC]

Zdjęcia

Obecnie jedyny sposób na wstawienie zdjęć to wstawienie linku do zdjęcia, hostowanego zewnętrznie (np. imgur, discord).

Zdjęcie wstawić można używając przycisku wstawiania zdjęcia, albo wpisując ręcznie:

![tekst alternatywny](link)

Np.

![tekst alternatywny](https://cdn.discordapp.com/attachments/1079371870652084316/1099047266356052118/image.png)

Linki

Przedzielenie strony

*** =


Tabelki

----, :---:, ---:, świadczą o pozycji tekstu w kolumnie

| kolumna 1   | kolumna 2   | kolumna 3 |
| ------------- |:-------------:| ---------:|
| lewo     | środek    | prawo   |
kolumna 1 kolumna 2 kolumna 3
lewo środek prawo

Centrowanie tekstu

<center>tekst</center>

tekst

Centrowanie zdjęć

<center>
![tekst](https://cdn.discordapp.com/attachments/660632452162912276/1063449602713456680/image.png)
</center>

alt text

Klawisze

++ctrl+alt+delete++

Ctrl+Alt+Del

Listy zadań


- [X] item 1
  * [X] item A
  * [ ] item B
    more text
    + [x] item a
    + [ ] item b
    + [x] item c
  * [X] item C
- [ ] item 2
- [ ] item 3
 • item 1
  • item A
  • item B
   • item a
   • item b
   • item c
  • item C
 • item 2
 • item 3

Indeksy dolne

CH~3~CH~2~OH

CH3CH2OH

Zakładki

/// tab | Tytuł 1
Treść 1
///

/// tab | Tytuł 2
Treść 2
///

Treść 1

Treść 2

Bloki tekstu

/// admonition | Tytuł
Treść
///

Tytuł

Treść

Najczęstsze problemy i pytania

O co chodzi z tym pionowym paskiem w edytorze

Pionowy pasek w edytorze stanowi teoretyczną granicę długości linii. Jeśli tekst go przekracza, to powinien być rozbity na więcej linii, by łatwiej się go edytowało i czytało.

Nie działa mi formatowanie albo wszystko jest w jednej linii pomimo enteru

Format pliku o który oparta jest wiki (Markdown) wykorzystuje dwa entery do przechodzenia do nowej linii. Jeden enter służy do rozbijania długich linii na mniejsze, jednocześnie nie przechodząc do następnej linii w końcowej stronie (tej z podglądu).

Jeśli coś rozjeżdża się w formatowaniu, to zawsze warto spróbować najpierw postawić dwa entery zamiast jednego.

np.

Błędna lista:

tekst
* tekst 
* tekst2

Poprawna lista:

tekst

* tekst 
* tekst2

 1. tekst